Haser Media Group

Status Page

Sunday 02 02 2020

FutrzakFM - Cloud Awaria - Błędne uprawniania katalogów

Próba naprawienia błędu poprzez zresetowanie uprawnień wszystkich katalogów wywołała awarię aplikacji. Konfiguracja prawidłowych parametrów właściciela, grupy i uprawnień naprawiła problem.


Copyright 2017 - 2020 © Haser Media Group · All Rights Reserved · Powered by: Cachet